PLAN LEKCJI

PLAN LEKCJI 2016/2017

  Lp. I A I B I C II A II B II C III A III B III C
PONIEDZIAŁEK 1 w - f w - f historia j.ang.19/j.ang.18 j.ang.19/j.ang.18  j. niemiecki j. polski 23 chemia 21 j. polski
2  w - f w -f j. niemiecki j.polski 23 biologia 21 historia j.ang.19/j.ang.18 j.ang.19/j.ang.18 j.polski
3 j.ang.19/j.ang.18 j.ang.19/j.ang.18 matamatyka w-f w-f j. polski chemia 21 matematyka 24 historia
4 biologia  21 j. polski 23 informatyka w-f w-f j.polski matematyka 24 godz. wych.18 matematyka
5 matematyka 24 fizyka 18 j. polski geografia 19 j. polski 23 informatyka religia 22 biologia 21 jęz. angielski
6 muzyka 22 matematyka 24 j.angielski religia 21 geografia 18 matematyka w-f w-f edb
7 religia 19 muzyka 22 WDŻ II wos  21 zaj. tech.18 j. angielski w-f w-f  WDŻ I
8                  
WTOREK 1 j. polski 23 matematyka 24 j.polski fizyka 18 historia 21 chemia j.ang.19/j.ang.22 j.ang.19/j.ang.22 w-f
2 j.ang.19/j.ang.22 j.ang.19/j.ang.22 j.polski zaj. tech. 18 religia 21 biologia matematyka 24 historia 23 w-f
3 historia 21 j. polski 23 w-f j.ang.19/j.ang.22 j.ang.19/j.ang. 22 j. polski fizyka 18 matematyka 24 chemia
4 fizyka 18 j. polski 23 w-f religia 22 matematyka 24 wos historia 21 j. niemiecki 19 matematyka
5 godz. wych. 18 religia 22 matematyka matematyka 24 j. polski 23 geografia j. niemiecki 19 j. polski 21 biologia
6 matematyka 18 historia 21 biologia informatyka 24 j. polski 23 w-f edb 19 religia 22 wos
7 WDŻ I 21 WDŻ II chemia   ---/inf. 24 w-f j. polski 23 edb 19 zaj, artyst.
8                  
ŚRODA 1 j. polski 23 j. niemiecki 19 historia chemia 21 fizyka 18 religia matematyka 24 wos 22 j. polski
2 j. polski 23 matematyka 24 j. polski j.niemiecki 19 geografia 22 j. angielski biologia 21 fizyka 18 historia
3 geografia 21 j. polski 23 religia godz. wych. 22 j. niemiecki 19 historia zaj. tech. 18 matematyka 24 godz. wych.
4 matematyka 24 geografia 18 j.angielski matematyka 18 chemia 21 matematyka w-f w-f religia
5 w-f w-f matematyka j.polski 23 matematyka 24 fizyka wos 21 j. polski 18 jęz. angielski
6 -------/inf. 24 biologia 21 godz. wych. w-f w-f zaj. tech. j. polski 23 j. polski 18 matematyka
7   ----/ inf. 24   WDŻ II 18 WDŻ I 19   j. polski 23 WDŻ I 21 fizyka
8                  
CZWARTEK 1 w - f w - f j.niemiecki j. polski 23 inf. 24/--- gegrafia zaj. artyst. 22 zaj. tech. 18 matematyka
2 chemia 21 godz.wych.18 matematyka j. polski 23 religia 19 j. niemiecki w-f w-f geografia
3 religia 21 j. polski 23 geografia w-f w-f j. angielski historia 18 zaj. artys. 22 jęz. niemiecki
4 j.polski 23 chemia 21 j. angielski zaj.artyst. 22 matematyka 18 matematyka matematyka 24 historia 19 j. polski
5 historia 22 j.niemiecki 19 j. polski matematyka 18 j.polski 23 religia chemia 21 matematyka 24 matematyka
6 j. niemiecki 19 matematyka 24 religia historia 22 godz.wych.18 j. polski j. polski 23 chemia 21 jęz. angielski
7 inf.24/------     biologia 21 zaj. artyst. 22 WDŻ WDŻ I 19 j. polski 23 religia
8                  
PIĄTEK 1 biologia  21 inf. 24/--- muzyka j.polski 23 j. niemiecki 19 w-f matematyka 18 geografia 22 fizyka
2 matematyka 24 biologia 21 plastyka matematyka 18 j. polski 23 w-f geografia 19 j. polski 22 zaj. tech.
3 j. polski 23 historia 22 fizyka geografia 21 matematyka 18 zaj. artyst. godz. wych.19 matematyka 24 w-f
4 plastyka 22 religia 24 biologia historia 23 wos 21 j. polski j.ang.19/j.ang.18 j. ang.19/j.ang.18 w-f
5 j. niemiecki 19 plastyka 22 w-f j.ang.21/j.ang.22 j.ang.21/j.ang.22 matematyka religia 24 fizyka 18 chemia
6 j.ang.24/j.ang. 23 j.ang.24/j.ang.23 w-f j.niemiacki 19 historia 23 godz. wych. fizyka 18 religia 22 j. polski
7                  
8                  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności serwisu www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Serwis internetowy www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza podmiot, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w Serwisie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie jonkowo.ehost.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.facebook.com

ii) www.twitter.com

iii) www.pogodynka.pl

iv) www.edodatki.pl

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook

ii) Twitter

iii) LinkedIn

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.