O SZKOLE

Gimnazjum w Jonkowie to szkoła, której celem jest uczyć młodzież myślenia twórczego oraz praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Nasza szkoła kształtuje kulturę osobistą ucznia, poczucie tolerancji i odpowiedzialności. Tworzy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczy wzajemnego szacunku i akceptacji, pomocy i współpracy.
Pomaga w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych. Uczy odpowiedzialności za słowa i czyny.
Wspiera w przygotowaniu ucznia do uczestnictwa w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym i kulturalnym. Wychowuje w duchu patriotyzmu, tożsamości ze środowiskiem oraz poszanowania tradycji. W sposób szczególny dba o sprawność fizyczną swoich uczniów, wychowuje proekologicznie oraz kulturalnie, uwrażliwia na sztukę.

Głównym zadaniem szkoły jest rozwijanie samodzielności uczniów oraz przygotowanie do dorosłego życia w społeczeństwie współczesnej Europy. Świadectwem realizacji założonych celów są liczne uroczystości szkolne, projekty, działalność Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Wolontariatu, redagowanie ?Gimzetki", w której każdy uczeń ma możliwość wypowiedzenia swoich opinii.

Wszyscy nauczyciele Gimnazjum w Jonkowie wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym, kulturalnym oraz społecznym uczniów. Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, stosują nowoczesne metody nauczania. Starają się poznawać i zrozumieć potrzeby wszystkich uczniów.

Gimnazjum w Jonkowie działa wraz z rodzicami uczniów, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Rodziców. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zaowocowała opieką nad wszystkimi uczniami, którzy potrzebują pomocy. Refundowane ciepłe posiłki, pomoc materialna, ale także dobre słowo - to wsparcie, na które każdy uczeń może zawsze liczyć.

Gimnazjum w Jonkowie to szkoła z klasą i tradycją.
Nasze gimnazjum położone jest w malowniczej podolsztyńskiej miejscowości. Uczniowie dojeżdżają z okolicznych wsi, dlatego staramy się zintegrować wszystkich.  Zarówno nauczyciele jak i uczniowie, są otwarci na nowe wyzwania i chętni do działania. Chętnie uczestniczymy w dodatkowych zajęciach i projektach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz potrzebom współczesnego życia, wprowadzono w szkole naukę drugiego języka obcego (język niemiecki). Uczniowie naszego gimnazjum  mieli możliwość integracji z młodzieżą europejską w ramach wymian polsko-niemieckich.
    Szkoła rozwija się z duchem XXI wieku, uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej, pracowni językowej i centrum multimedialnego. W czasie codziennych zajęć lekcyjnych nasi wychowankowie zbobywają wiedzę, a ich harmonijny i wszechstronny rozwój zachodzi w ścisłym związku ze środowiskiem. Każdego roku nasza szkoła żegna się z absolwentami, którzy bez problemu dostają się do szkół średnich.

Nasze sukcesy
Zajmujemy dobre miejsca w województwie w wynikach egzaminu gimnazjalnego, jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą w gminie, odnosimy sukcesy w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych.
Inne projekty, w których braliśmy udział:

- ogólnopolskie: "Szkoła Marzeń", "Przyjazna szkoła"

- projekty profilaktyczne:  "Trzymaj formę", "Tydzień z normą"

Obecnie uczestniczymy w projekcie "Za rękę z Einsteinem".

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka Prywatności serwisu www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za
pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Serwis internetowy www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

I. Definicje

1. Administrator - oznacza podmiot, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji zawartych w Serwisie www.gimnazjum.jonkowo.ehost.pl.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie jonkowo.ehost.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) www.facebook.com

ii) www.twitter.com

iii) www.pogodynka.pl

iv) www.edodatki.pl

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem ogólnodostępnych narzędzi analitycznych,

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i) Facebook

ii) Twitter

iii) LinkedIn

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i) skype.com

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki

ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.